Projekt célja

A projekt célja olyan biomarkerek és eljárások kidolgozása, melyek segítségével támogatható, racionalizálható és hatékonyabbá tehető a pszichotikus betegségek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztésének folyamata. Ennek eredményeként a jelenlegieknél hatékonyabb és kevesebb mellékhatással bíró gyógyszerek kerülhetnek forgalomba.
A projekt három feladatból áll, melyek céljai az alábbiak:

1.) Betegségalapú biobank létrehozása (SCHIZOBANK elnevezéssel), amely a fenotípusra és a környezeti tényezőkre vonatkozó adatok, továbbá szkizofrén betegekből származó biológiai minták gyűjteménye. A biobank részben a betegség iránti fogékonyságra hajlamosító gének és genetikai variánsok azonosítását szolgálja. Emellett olyan biomarkerek azonosítására is használható, melyek meggyorsítják a betegségek diagnosztizálását és segítik a gyógyszerhatások monitorozását.
2.) A szkizofrénia tünetei és kezelése közti molekuláris szintű kapcsolatok feltárása a rendszerbiológiai megközelítés eszközeivel. Az antipszichotikus kezelés során azonosítani fogjuk a beteg válaszainak biológiai és klinikai prediktorait (biomarkereit) és a nemkívánt mellékhatások profilját.
3.) Az antipszichotikumok mellékhatásaként jelentkező metabolikus szindróma markereinek és kialakulási útvonalainak meghatározása humán rendszerben, rágcsáló kísérleti modellen, továbbá in vitro sejtrendszerekben. Ezekben a modellekben megvizsgáljuk az antipszichotikumok prototípusainak hatásait, a gyógyszerhatás molekuláris szintű jeleit, továbbá azonosítjuk a hatásmechanizmusokat is.

 

 

 Biobankon alapuló biomarker felfedezése és molekuláris mechanizmuskutatása az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében című projekt hivatalos oldala.

A projektet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt Nemzeti Technológiai Program Élettudományok alprogramja útján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatja.

Konzorciumi tagok: UD-GenoMed Kft, Richter Gedeon Nyrt, Debreceni Egyetem, Astrid Research Kft, Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság