Konzorciumi tagok

1. UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft. (Konzorciumvezető)
Az UD-GenoMed Kft. egy szerződéses kutatószervezet (CRO) és szolgáltató laboratórium egyben, amely komplex klinikai genomikai vizsgálatokat és az azokhoz kapcsolódó tanácsadó és oktatói szolgáltatásokat kínál az ipari- és az egyetemi szféra számára. Az UD-GenoMed Kft. a fő-, szolgáltató tevékenysége mellett humán biomarkereket is fejleszt.
Az UD-GenoMed Kft.-t a Debreceni Egyetem alapította a korábban a Debreceni Klinikai Genomikai Centrum által biztosított genom-technológiai alapú szolgáltatásainak értékesítése céljából. A vállalkozás komplex klinikai genomikai vizsgálatokat kínál, amely tartalmazza a betegtoborzást, a mintagyűjtést, -feldolgozást és -tárolást (biobanking), funkcionális genomikai, epigenetikai és epigenomikai szolgáltatásokat, integrált adatbázis készítést, adatfeldolgozást valamint oktatást és képzést. A vállalkozás ezeken a területeken saját know-how-kal és több éves tapasztalattal rendelkezik.
További információ: http://www.udgenomed.hu


2. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
Az 1901-ben alapított, budapesti székhelyű, 3,4 milliárd dolláros tőzsdei értékkel rendelkező Richter Gedeon cég Magyarország vezető gyógyszeripari vállalata, és egyben Közép-Kelet-Európa egyik legjelentősebb gyógyszercége, mely 2007-ben közel 1,2 milliárd dollár konszolidált árbevételt realizált. A vállalat Közép-Kelet Európában és a FÁK országaiban regionális multinacionális szerepet tölt be; a magyar cégek közül egyedülálló piachálózata pedig kiterjed az Amerikai Egyesült Államokra és az Európai Unió számos országára. A vállalat leányvállalatain és képviseleti irodáin keresztül 30 országban képviselteti magát. Gyártókapacitással rendelkezik Magyarországon kívül Lengyelországban, Romániában, Oroszországban és Indiában, valamint egy nemrégiben lezajlott akvizíció eredményeként Németországban egy biotechnológiai kutató-fejlesztő és gyártó egységgel. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos terápiás területet felöleli. A Richter Gedeon világszerte elismert szteroid kémiai ismereteinek köszönhetően a nőgyógyászati terápiás terület jelentős szereplője. A Társaság árbevételének 14 %-a az originális kutatás-fejlesztési tevékenység eredménye.
A Társaság mára a Közép-Kelet európai térség legjelentősebb kutató-fejlesztő központjává fejlődött az eredeti kutatás-fejlesztés – mely kizárólag a neurológia és a pszichiátria területére fókuszál - nyolc évvel ezelőtti átszervezésének köszönhetően. Az eredeti gyógyszerkutatás elsődleges klinikai célterületei a skizofrénia, szorongás és krónikus fájdalom. 

További információ: http://www.richter.hu


3. Astrid Research Kutatásfejlesztési Kft.
Az Astrid Research Kft. Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb bioinformatikai szolgáltatója. A cég két fő profilja az orvosinformatika, illetve a bioinformatika. Orvosinformatikai fejlesztéseinket az orvosi képfeldolgozás, a telemedicina, az adatvédelem és a betegmonitorozás területén végezzük. A bioinformatika, saját genomikai kutatásaink mellett a kutatóintézetek, egyetemi laboratóriumok élettudományi alapkutatásainak és a gyógyszer- és biotechnológiai cégek K+F tevékenységének szoftverigényeit elégíti ki. Mintázatfelismerő és molekulamodellező algoritmusok fejlesztése mellett adatbányászati megoldásokat, biobank rendszereket, oligonukleotid tervező szoftvertermékeket is kínálunk megbízóink számára.

További információ: http://www.astrid.hu


4. Debreceni Egyetem

Az 1538-ban alapított Debreceni Egyetem a legrégebben működő felsőoktatási intézmény Magyarországon. Mintegy 19000 nappali és 29000 összes hallgatójával, több mint 1400 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 15 karával és 21 doktori iskolájával (mindkét szám az országban a legnagyobb) kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja.
Az Orvos- és Egészségtudományi Centrum (OEC) az élettudományok területén az ország második legnagyobb kutatóbázisának számít és magába foglalja az EU által kíválóságközpontként nyilvántartott Molekuláris Medicina Kutató Központot.
A Debreceni Klinikai Genomikai Központ az OEC szolgáltató laboratóriuma. A Genomika Központ megalakulása óta az alábbi területeken fejtette ki tevékenységét: i) biobankok létrehozása ii) genomikai vizsgálatok – szolgáltatás, iii) komplex molekuláris biológiai diagnosztika, iiii) oktatás.

További információ: http://www.unideb.hu


5. Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság

A Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaságot (MKNT) 1997-ben alapították a molekuláris medicina iránt érdeklődő neurológusok, pszichiáterek, gyerekgyógyászok és genetikusok. A társaság célja a tagok klinikai döntéshozatalának támogatása azáltal, hogy nemzeti irányelveket hoz létre a neurogenetikai vizsgálatokra, a jövőbeni kezelésekre és a diagnosztikai beavatkozásokra vonatkozóan, országos és nemzetközi együttműködéseket támogat, továbbá elősegíti a molekuláris neurológiai és pszichiátriai képzéseket. Céljai megvalósítása érdekében az MKNT ajánlásokat fogalmaz meg és szakvéleményez a neurogenetikát érintő új törvények vagy irányelvek kidolgozásakor vagy módosításakor, továbbítja ezeket az illetékes intézményekbe és együttműködik velük. Az MKNT képzőhelyek és kutatóközpontok létrehozásával segíti a tagok szakmai előmenetelét. A társaságnak szoros kapcsolatai vannak más országokban működő hasonló társaságokkal. Folyamatosan tájékoztatja tagjait az aktuális és jövőbeni neurogenetikai vizsgálati lehetőségekről,
koncepciókról és szabályozásokról. Tudományos üléseket, országos és nemzetközi konferenciákat szervez és támogatja tagjai országos és nemzetközi tudományos programokon való részvételét. A társaság elkötelezett a humán genetikai vizsgálatokat és a génterápiát érintő kérdések megoldása iránt. 2007-ben az MKNT létrehozott egy biobankot, a NEPSYBANK-ot, melynek tagja a négy magyar orvostudományi egyetem valamennyi neurológiai és pszichiátriai klinikája. A klinikák a különböző neurológiai és pszichiátria betegségekben (pl. szkizofréniában) szenvedő betegek mintáit gyűjtik.

További információ: http://www.mknt.hu

 

 
Biobankon alapuló biomarker felfedezése és molekuláris mechanizmuskutatása az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében című projekt hivatalos oldala.

A projektet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt Nemzeti Technológiai Program Élettudományok alprogramja útján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatja.

Konzorciumi tagok: UD-GenoMed Kft, Richter Gedeon Nyrt, Debreceni Egyetem, Astrid Research Kft, Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság